Γηροκόμοι και νοσηλευτικό προσωπικό, το

οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην

περίθαλψη και στη φροντίδα ηλικιωμένων και

ατόμων με ειδικές ανάγκες, αναλαμβάνει εξ'

ολοκλήρου τους ασθενείς και την φροντίδα του

σπιτιού (εφ' όσον ζητηθεί), βελτιώνοντας

αισθητά την ποιότητα της ζωής τους. Το

γραφείο μας προσφέρει καταρτισμένο, έντιμο

και αξιόπιστο προσωπικό, με σεβασμό στην

ανθρώπινη ανάγκη.